Мұнай кен орнын өнеркәсіптік пайдалануды бастамас бұрын міндетті түрде қойнауқаттарды геология-технологиялық зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл сынақтар жүргізілетін аралықтарды дәл анықтау үшін қажет. Қойнауқаттық сұйықтық алынады, соның негізінде қажетті гидродинамикалық сипаттамалар есептеледі. Нәтижелері ұңғымамен қиылысатын тау жыныстарының геология-физикалық көрсеткіштері түрінде алынады.

Өкінішке қарай, ұңғымаларды бұрғылау барысындағы геология-технологиялық зерттеулер қойнауқат сипаттамасының әр метріне дейін дәл жасауға мүмкіндік бермейді, дегенмен пайдалану ұңғымасына ең жақын жағдайларда кейбір аралықтарды қарқынды сынау мүмкін болады. Геология-технологиялық зерттеулер тек кен орнын игеру тиімділігін арттыру үшін ғана емес, сонымен бірге технологиялық процестің қауіпсіздігін, оның апатсыз сипатын қамтамасыз ету үшін де жүргізіледі.

ГТЗ және ГК негізінде – «Геотест-5» геология-технологиялық зерттеулер стансасы. Жоғары дәлдікті газаналитикалық жабдық, қызметтік жарақталған геологиялық кабина және орындалатын тапсырмаларға бейімделген бағдарламалық жасақтама мына әрекеттерді тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді:

 • кесік бойынша шлам үлгілерін таңдап алу,
 • шламды фракционды талдау,
 • џ жыныстардың карбонаттылығы мен тығыздылығын анықтау,
 • шлам және бұрғылау ерітіндісін люминесцентті талдау,
 • ұңғымадан шығарберістегі шайғыш сұйықтықтың ағынынан газдарды үздіксіз алу,
 • бұрғылау ерітіндісін газдық құрамын көлемдік және сомалық анықтау,
 • жайғыш сұйықтықтан алынған газды қоспалардағы шекті көмірсутектер құрамын
 • үздіксіз өлшеу,
 • ерітінді сынамасын, шлам және керн үлгісін мерзімдік термовакуумды газсыздандыру (ТВГ).

ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

 • Геология-геофизикалық ақпаратты алуды жүйелендіру — керн және шламды таңдау
 • Аралықтарын таңдау және түзету.
 • Реперлі кеңістіктерді анықтау.
 • Кесікті жедел литология-стратиграфикалық мүшелеу, мұнай және газ келешекті
 • нысандарды ерекшелеу.
 • Қойнауқаттар қанықтылығы сипатын анықтау.
 • Қойнауқат-коллекторлардың сүзгілік-сыйымдылықты қасиеттерін бағалау.
 • Газ, мұнай, сулы байланыстарды анықтау.
 • Сынақ процесін бақылау және қойнауқат сипаттамаларының гидродинамикалық және
 • технологиялық сипаттамаларын анықтау.

Эта запись также доступна на: English, Russian